3f personale

Nogle af vores kollegaers ansættelsesdage, jubilærer og fødselsdage.

 

Der blev i 1982 opstartet et personaleblad, der efter en koncurrence blandt ansatte fik navnet OverSiDeren, mener det var Laila fra Økonomosk afd. der vandt. En af årsagerne til et sådan personaleblad var den store personaletilgang, man havde ikke rigtig havde styr på hvem er hvem i dengang i SiD, og så var det jo rart man sådan havde et blad hvori man kunne sætte billede på den man sådan talte om når man talte indbyrdes om kollegaer. Årsagen til manglende årgang 95 vides ikke, heller ikke de senere årgange, mon ikke det var travlhed pladt personaletder redigerede og senere det fremad rykkende teknologiske udvikling der nu er endt med 3F's webside med linket Hvem er Hvem. Redaktører for bladet var Ancher Poulesen, derefter vores to søde pensionist piger Pia Rønne og den sidste Connie Berthou.